Iné

  • Predaj PHM -  Čerpacia stanica je dostupná aj pre zmluvných klientov
  • Predaj AD BLUE
  • Menšie servisné služby
  • Prenájom kancelárií
  • Predaj štrkopieskov