Predaj štrkov

Ponúkame na predaj tieto druhy štrkov

Riečny štrk na betonovanie

frakcia 0-4 mm
frakcia 0-16 mm
frakcia 0-24 mm

Okrasný dunajský

štrk frakcia 16-22 mm

Šaštín

frakcia 0-1 mm

Piesok na malty, hrubé omietky, zásypy a iné:

 • Frakcia 0-4mm čistá
 • Frakcia 0-4 mm červená
 • Frakcia 2-4 mm

Triedený vápenec na parkoviská, chodníky, drenážne vrstvy, zásypy:

 • Frakcia 4-8 mm
 • Frakcia 4-11 mm
 • Frakcia 8-16 mm
 • Frakcia 11-22 mm

Drvina na podklady pod cestu, úprava a spevnenie ciest:

 • Frakcia 0-32 mm
 • Frakcia 0-63 mm
 • Frakcia 16-22 mm

Hrubý makadam:

 • Frakcia 32-63 mm
 • Frakcia 63-125 mm
 • Frakcia 22-50 mm

Kameň do základov, na ploty, oporné múry a iné:

 • Lomový kameň netriedený
 • Lomový kameň upravený

Predaj cementu

Dovoz materiálu nad 1 tonu zabezpečíme