Služby

V našej prevádzke v Dvorníky – Včeláre radi poskytneme našim klientom aj nasledovné služby.

  • Predaj PHM -  Čerpacia stanica je dostupná aj pre zmluvných klientov
  • Predaj AD BLUE
  • Strážené parkovanie – areál je strážený   7 dní v týždni / 24 hod.
  • Menšie servisné služby
  • Skladovacie a prevádzkové služby
  • Skladovanie  a archivácia tovaru   - ponúkame skladovanie rôzneho tovaru s kompletnými službami  ako aj skladovú manipuláciu
  • Prenájom kancelárií
  • Predaj štrkopieskov